ANBI staat voor Algemeen Nut Beoogde Instelling. Op deze pagina kunt u de bestuursgegevens vinden.

Gegevens
Naam: Stichting Dierenambulance Brabant Noord-Oost
Adres: Dorpenweg 29, 5352 LB, Deursen Dennenburg
Tel. nr.: 085-2738899
KVK-nr.: 69201323
RSIN-nr.: 857780360
IBAN: NL40 RBRB 0706 2804 66
Mail bestuur: info@dierenambulancebno.nl

Bestuursleden
Voorzitter: M. Hu Ting Chang
Penningmeester: H.R. Andersen
Secretaris: P. Krop

De Doelstelling
Het vervoeren van dieren, met inbegrip van wild (dieren zonder eigenaar), die medische hulp nodig
hebben dan wel gevonden zijn en naar een opvang of dierencrematorium moeten worden gebracht,
alsmede het vervoeren van dieren van en naar dierenartsen of specialisten.

Het beloningsbeleid
Het bestuur alsmede de vrijwilligers werken op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding.